• a_cover_n2
  ( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Dobivanje uzorka nukleinskih kiselina optimalne kvalitete i u dovoljnoj količini ključni je korak u svim metodama molekularne biologije i molekularne …

  1,190.00 Kn
 • a_cover_p1
  ( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Tečaj molekularnih metoda analize nukleinskih kiselina polaznicima omogućava da steknu pregled osnovnih metoda koje se koriste u suvremenim dijagnostičkim i …

  4,990.00 Kn
 • a_cover_n1
  ( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Tečaj molekularnih metoda analize nukleinskih kiselina polaznicima omogućava da steknu pregled osnovnih metoda koje se koriste u suvremenim dijagnostičkim i …

  8,990.00 Kn
 • a_cover_p5
  ( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Real-time PCR je napredna inačica PCR-a koja omogućava praćenje PCR reakcije protokom vremena te analizu rezultata bez potrebe naknadne obrade uzoraka …

  1,490.00 Kn
 • a_cover_p6
  ( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Sekvenciranje je ključna metoda molekularne biologije kojom je moguće određivanje slijeda nukleotida kompletnih genoma pojedinih vrsta, ali i razlika u …

  1,490.00 Kn