InovaGen Akademija©

Tip:
Početni, standardni

Razina predznanja:
Nije potrebno predznanje

Potrebne kvalifikacije:
Biologija, medicina i srodne struke

Broj dana:
8 dana

Molekularne metode analize nukleinskih kiselina

Tečaj molekularnih metoda analize nukleinskih kiselina polaznicima omogućava da steknu pregled osnovnih metoda koje se koriste u suvremenim dijagnostičkim i …

0 POLAZNIKA
 • Profile photo of Marijana Mišetić
 • Profile photo of Anya

Tečaj molekularnih metoda analize nukleinskih kiselina polaznicima omogućava da steknu pregled osnovnih metoda koje se koriste u suvremenim dijagnostičkim i znanstvenim molekularno biološkim laboratorijima te ih osposobljava da uspješno planiraju, odabiru i obavljaju svoje analize i eksperimente.

Tečaj je koncipiran na način da polaznicima bez potrebe opsežnog predznanja ukratko pojasni osnovne stanične biologije i molekularne genetike od replikacije DNA molekule, do transkripcije i translacije koji su osnova za razumijevanje planiranja laboratorijskih metoda analize nukleinskih kiselina. Nakon što se ukratko obrade osnove bioloških procesa detaljno ćemo se usredotočiti na metode. Svaki polaznik imati će priliku metode individualno odraditi što će mu pružiti dodanu sigurnost i bolje usvajanje predmeta ovog tečaja.

Na temelju znanja stečenog pohađanjem tečaja svaki će polaznik dobiti sigurnost prilikom početka rada u molekularnom znanstvenom ili dijagnostičkom laboratoriju, a pored toga i omogućiti lakše razumijevanje znanstvene literature koja u osnovi koristi metode analize nukleinskih kiselina.

 

1. DAN (2 sata):

 • Osnove stanične biologije
 • Pipetiranje
 • Metode ekstrakcije DNA iz više vrsta bioloških uzoraka

 

 

2. DAN (2 sata):

 • Metode ekstrakcije RNA
 • Osnovne metode kvalitativne i kvantitativne analize nukleinskih kiselina (analiza gel elektroforezom, spektrofotometrijska analiza)

 

3. DAN (3 sata):

 • Uvod u princip metode PCR – aplikacije, komponente i uvjeti reakcije
 • Postavljanje PCR reakcije
 • Genotipizacija polimorfizama PCR metodama alelne diskriminacije – ARMS, AS-PCR

 

4. DAN (3 sata):

 • Genotipizacija polimorfizama metodom restrikcije PCR produkta – RFLP
 • Poliakrilamidna gel elektroforeza
 • Agarozna gel elektroforeza
 • Analize rezultata PCR reakcije

 

5. DAN (3 sata):

 • Osnove metode real-time PCR, metode detekcije produkta real-time PCR-a i područja primjene (hydrolisis probes, Sybr Green…)
 • Analiza ekspresije gena

 

6. DAN (3 sata):

 • Eksperiment alelne diskriminacije
 • Pregled rezultata
 • Obrada podataka

 

7. DAN (3 sata):

 • Osnove metoda sekvenciranja i postojećih tehnologija
 • Reakcija sekvenciranja iz postojećeg produkta PCR reakcije
 • Priprema produkta sekvenciranja za kapilarnu elektroforezu

 

8. DAN (3 sata):

 • Određivanje slijeda nukleinskih kiselina
 • Analiza rezultata – poravnavanje, analiza slijeda i anotacija

Course Reviews

No Reviews found for this course.

Prijavi se4 MJESTA PREOSTALO
 • 4,990.00 Kn
 • UNLIMITED ACCESS
 • 6 MJESTA

Nadolazeća predavanja

 • No events

Lokacija

InovaGen Akademija©
Radnička cesta 20/A, 10 000 Zagreb

Kontakt

E-mail:
akademija@inovagen.hr

O nama

InovaGen Akademija© nudi metodološke tečajeve iz područja molekularne biologije. Saznajte više
vrh
InovaGen Akademija© 2015